W imieniu Zarządu Klubu chcieliśmy podziękować wszystkim członkom za liczny udział w wiosennym sprzątaniu przystani. Ogromny wysiłek i zaangażowanie zostało włożone, aby po zalaniu terenu przystani doprowadzić do możliwości bezpiecznego korzystania z infrastruktury.