W skład Zarządu Klubu wchodzą:

1. Prezes –  Korzeniewski Błażej

2. Vice Prezes – Wieczorek Stefan

3. Vice Prezes – Tadeusz Woś

4. Skarbnik – Michalski Sławomir

5. Sekretarz – Kaczmarek Tomasz