Informujemy, że od 11 sierpnia na przystani została ustawiona toaleta przenośna. Wszystkich korzystających z toalety prosimy o zachowanie porządku oraz używanie środków odkażających.

W związku z bardzo dużym ruchem turystycznym oraz nagminnym przywożeniu śmieci na przystań z zewnątrz (w tym odpadów budowlanych) nie jesteśmy w stanie takich ilości śmieci na bieżąco utylizować. Zwracamy się zatem do wszystkich korzystających z przystani o zabieranie śmieci ze sobą.

Nie pozwólmy, aby to piękne miejsce stało się wysypiskiem śmieci, ale służyło wszyskim wodniakom i turystom, którzy chcą korzystać i bawić się na łonie natury.