INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 10 LUTEGO 2018 ROKU WYBRANY ZOSTAŁ NOWY ZARZĄD KLUBU. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU W ZAKŁADCE NA STRONIE  „O KLUBIE/ZARZĄD”.