INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 04 LIPCA 2014 ROKU WYBRANY ZOSTAŁ NOWY ZARZĄD KLUBU. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU W ZAKŁADCE NA STRONIE  „O KLUBIE/ZARZĄD”.

PRZEGŁOSOWANO RÓWNIEŻ NOWE WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ORAZ UCHWALONO OPŁATĘ WPISOWĄ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE Z WALNEGO ZEBRANIA ZOSTANĄ ROZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ.