W skład Zarządu Klubu wchodzą:

1. Prezes – Tomasz Ostrowski

2. Vice Prezes – Wieczorek Stefan

3.Vice Prezes – Tadeusz Woś

4. Skarbnik – Michalski Sławomir

5. Sekretarz – Korzeniewski Błażej